Sekretesspolicy

I samband med att Användaren registrerar sig som Användare på Marknadsplatsen lämnas information om Användaren och Gäldenärerna tillsammans ut till Finansbolagen. Användaren är personuppgiftsansvarig i förhållande till Gäldenärerna och därmed ansvarig för att den behandling av Gäldenärernas personuppgifter vid användning av Marknadsplatsen sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204; "PuL"). Fakturum AB ("Fakturum") sparar inte denna information under längre tid än vad som är nödvändig.


Fakturum är personuppgiftsansvarig enligt PuL för den behandling av personuppgifter (exempelvis uppgifter om kontaktperson) som Användaren lämnar i samband med registrering på Marknadsplatsen. Personuppgifterna behandlas i syfte att administrera relationen i förhållande till Användaren samt för att förmedla Användaren till Finansbolagen. Personuppgifter kan därvid komma att lämnas ut till Finansbolagen. Fakturum kan därutöver även komma att använda personuppgifterna för direktmarknadsföringsändamål via brev, SMS, e-post m.m.


Fakturum sparar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling eller för att efterkomma i lag eller förordning stadgade krav, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.


Användaren har rätt att en gång per kalenderår, gratis, begära information om vilka personuppgifter som behandlas av Fakturum genom att skicka en skriftlig underskriven ansökan till adressen nedan. Vidare har Användaren rätt att begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med bestämmelserna i PuL skall rättas, blockeras eller raderas.


Användaren har även rätt att när som helst begära att personuppgifterna inte får behandlas för sådana ändamål genom att skriftligen meddela Fakturum AB på adress: Riddargatan 17, 114 57 Stockholm.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.